EFS

Kadra

Specjalnie dla Państwa dzieci zatrudniliśmy najlepszych fachowców, którzy zadbają o ich rozwój psychiczny, fizyczny i emocjonalny. Wszystkie zajęcia będą prowadzić wysoko wykwalifikowani specjaliści.

 

Nauczyciele

Katarzyna Andreyka-Wilk

Nauczyciel kontraktowy, wychowawca starszaków. Osoba energiczna, spontaniczna, w pełni zaangażowana w wychowanie dzieci. Cechuje ją wrażliwość na indywidualne potrzeby dzieci. Dysponuje gamą twórczych pomysłów gwarantujących dzieciom uniwersalny rozwój i wyśmienitą zabawę. Pedagog i biblioterapeuta z zamiłowania. W swojej pracy dydaktycznej z powodzeniem wykorzystuje elementy biblioterapii oraz metody parateatralne. Nieustannie wzbogaca swój warsztat poprzez udział w różnorodnych szkoleniach i warsztatach, obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku logopedia.

 

Ukończyła:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach na wydziale Pedagogiki i Psychologii uzyskując tytuł magistra Pedagogiki Opiekuńczo-Socjalnej. 
 • Studia podyplomowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. 
 • Policealną Szkołę Biznesu i Technologii Informatycznych w Chrzanowie uzyskując tytuł Pracownika Socjalnego.
 • Studia podyplomowe WSPiM w Chrzanowie, kierunek logopedia.

 

Ukończone szkolenia/kursy:

 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania.
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.
 • Praca z dzieckiem autystycznym- początek drogi. Warsztat praktyczny.
 • Prognozowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).
 • Biblioterapia w bibliotece szkolnej- kurs doskonalący I i II stopnia.
 • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela kształcenia elementarnego.
 • Szkolenie dla kierowników i pracowników małopolskich świetlic.
 • Kurs wychowawców kolonijnych.
 • Odkrywanie świata przez dziecko w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej inspirowane pedagogiką Celestyna Freineta.
 • Emocje dziecka w wieku przedszkolnym. Rysunek jako droga poznania przeżyć.
 • Opowiadania improwizowane oraz historyjki obrazkowe w stymulacji rozwoju dziecka.
 • Zapal się na niebiesko dla autyzmu.
 • Od A do Z czyli jak uczyć poprzez aktywność i zabawę.
 • Tak się uczę jak się ruszam.
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole wobec aktualnych zmian w prawie oświatowym.
 • Edukacja dla najmłodszych nie może być nudna.
 • Przedszkolak mówi prawdo- rola nauczyciela w kształtowaniu właściwych wzorców lingwistycznych.

Iwona Nabagło

Od ponad trzech lat wychowawca grupy średniej „Krasnoludki". Osoba niezwykle kontaktowa, lubiąca podejmować nowe wyzwania, a także poszerzać swoje umiejętności oraz wiedzę i sprawdzać się w nowych sytuacjach edukacyjnych. W pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje metody aktywizujące oraz pedagogikę zabawy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć integracyjnych, plastycznych, cyrkowych, tanecznych, ruchowych oraz twórczych.

 

Doświadczenie zawodowe:

 •  wolontariat studencki „Projektor" realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, oddział w Częstochowie
 •  realizacja projektów edukacyjnych o bardzo różnorodnej tematyce z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym na terenie całej Polski. Praktyka (w toku trwania studiów), prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.
 •  wolontariat, organizacja obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz opieka nad osobami z upośledzeniem umysłowym pod kierunkiem Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło" w Częstochowie.

 

Ukończone szkolenia/kursy:

 • „Tańce integracyjne w Projektorze”,
 • „Jak budować u dzieci system wartości?”
 • „Emocje dziecka w wieku przedszkolnym. Rysunek jako droga poznania przeżyć”
 • „Opowiadania improwizowane oraz historyjki obrazkowe w stymulacji rozwoju dziecka”

 

Grażyna Zając -pomoc nauczyciela.

Niezwykle energiczna i pogodna osoba. Wiele satysfakcji przynosi jej praca w najmłodszej grupie, gdzie dokłada wszelkich starań, by każdy maluszek był zadowolony i uśmiechnięty. Praca z dziećmi stała się dla niej nie tylko zawodem, ale i pasją. Cechuje ją cierpliwość i pogodne usposobienie, co
pomaga dzieciom radośnie spędzać czas w żłobku. Prywatnie mama dójki dzieci, doświadczenie macierzyńskie z powodzeniem przekłada na sferę zawodową. Doskonale zna potrzeby rozwojowe dzieci i wie, jak należy się o nie troszczyć, by ich samopoczucie podczas pobytu w żłobku było jak najlepsze.

Aldona Dylewska-Dziadek

Nauczyciel-wychowawca w grupie Krasnoludki ( 3-latki). Absolwentka Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Edukacji Przedszkolnej, oligofrenopedagog z 10-letnim doświadczeniem w zawodzie, cechująca się – twórczością, zaangażowaniem, systematycznością oraz otwartością na dzieci i ich świat. Ponadto posiada poczucie humoru, nie boi się wyzwań, jest konsekwentna i rzetelna w działaniu, a co najważniejsze jest ciepło nastawiona do dzieci. Jej motto: "Nauczyciel otwiera tylko drzwi, a dziecko wejść już musi samo"- chińskie powiedzenie. Kierując się tym mottem w swojej codziennej pracy z dziećmi pokazuje im jak wiele drzwi, a czasem i okien mają jeszcze do otworzenia, aby w pełni stać się ukształtowanym i wrażliwym człowiekiem.

Joanna Hendel

nauczyciel wspomagający w grupie średniaków oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Od kilku lat prowadzi zajęcia ruchowe w przedszkolu dbając o prawidłowy rozwój ruchowy każdego dziecka. Aktualnie pracuje także z dziećmi z orzeczeniami zapewniając każdemu dziecku indywidualne podejście. W swojej pracy stara się w sposób mądry kierować ich rozwojem biorąc pod uwagę możliwości i predyspozycje każdego malucha oraz pamiętając, że każde dziecko jest wyjątkowym małym człowiekiem.

 

Ukończyła:

 • Studia I stopnia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalnością z gimnastyki Korekcyjnej.
 • Studia II stopnia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Wychowanie Fizyczne uzyskując tytuł magistra.
 • Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ukończone szkolenia/kursy:

 • Kurs kwalifikacyjny instruktora rekreacji ruchowej z aerobiku.
 • Kurs kwalifikacyjny trenera pływania 2 klasy.
 • Ratownictwo na wodach otwartych i zamkniętych- szkolenie.
 • Wady postawy ciała dziecka w wieku przedszkolnym- szkolenie.
 • Zabawy muzyczno- ruchowe wspomagające kształtowanie prawidłowej postawy ciała- szkolenie.
 • Fitness- Step- Warsztaty II Międzynarodowej Konwencji Fitness 2009
 • Warsztaty Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej 2012.

 

Nauczyciele - oddział Karliczka

Anna Cieśla

Z wykształcenia Plastyk o specjalizacji snycerstwo (rzeźba w drewnie;-)) oraz Dyplomowany Opiekun Dziecięcy. Z zamiłowania florysta z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Mama dwójki dzieci, z którymi uwielbiam w sposób aktywny i twórczy spędzać wolny czas. Pomysłowa i kreatywna optymistka, z zapałem i zaangażowaniem poodchodzę do swojej pracy. Interesuję się Arteterapią i sensoplastyką, których elementy staram się wykorzystywać w pracy z maluszkami. Zawsze chętnie pomogę i poradzę bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Każde dziecko traktuję indywidualnie, szanując jego potrzeby, co umożliwia optymalny rozwój każdego małego człowieka. Nieustannie staram się poszerzać swoje kwalifikacje a zdobytą wiedzę przekładam na pracę z dziećmi. Dużą radość daje mi poznawanie nowych ludzi a w szczególności rodziców małych dzieci, ponieważ będąc Mamą mam świadomość, że od nich również mogę się wiele nauczyć, a wiadomym jest to, że wszyscy działamy w jednej słusznej sprawie, jaką jest odpowiednie wychowanie małego człowieka ;-)

Agnieszka Cichocka

- pomoc nauczyciela Jestem osobą pogodną i energiczną. Prywatnie mamą dwójki dzieci. Doskonale znam potrzeby rozwojowe dzieci i wiem jak należy się o nie troszczyć, by ich samopoczucie podczas pobytu w żłobku było jak najlepsze. Praca z dziećmi stała się dla mnie nie tylko zawodem, ale i pasją.

 

Terepeuci

Dr n.med. Paulina Głowacka

- fizjoterapeuta, absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Lekarskim i Wydziale Opieki Zdrowotnej; wykładowca i członek zespołu fizjoterapeutów w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; członek zespołu fizjoterapeutów na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.
W pracy z dziećmi wykorzystuję kompleksowe i wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego rozwoju dziecka. W terapii stosuję elementy NDT-Bobath, terapii tkanek miękkich, stabilizacji centralnej i obwodowej oraz integracji sensorycznej. Doskonałym uzupełnieniem mojej pracy z dziećmi jest terapia czaszkowo-krzyżowa i kinesiotaping. Ponadto posiadam doświadczenie w diagnostyce wad postawy z wykorzystaniem urządzeń do przestrzennej analizy postawy i ultrasonografii narządu ruchu.

 

Maria Kura logopeda

– ukończyła Filologię Polską, Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą oraz Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest nauczycielem mianowanym, od siedmiu lat pracuje w szkole jako nauczyciel języka polskiego i wychowawczyni świetlicy, od sześciu również jako logopeda. Praca terapeutyczna z dziećmi jest jej pasję, dlatego ukończyła również kurs z zakresu Diagnozy i pomocy psychologicznej dziecku z zaburzeniami zachowania, Arteterapii i terapii zajęciowej, Socjoterapii i treningu psychologicznego, Trening asertywności oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki. Nieustannie stara się poszerzać swoje wiadomości i zdobywać nowe umiejętności, lubi podejmować nowe wyzwania. W pracy kieruje się indywidualnymi potrzebami dzieci, tak aby mogły uczyć się, rozwijać i budować adekwatne poczucie własnej wartości, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc.

 

Mgr. Fizjoterapii Joanna Czerwińska

Mgr. Joanna CzerwińskaTytuł magistra fizjoterapii uzyskałam na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Doświadczenie z najmłodszymi pacjentami zdobywałam w ośrodkach wczesnej interwencji oraz na turnusach rehabilitacyjnych w całej Polsce. W swojej pracy bazuję głównie na neurorozwojowej terapii NDT Bobath oraz terapii SI- jestem certyfikowanym terapeutą obu metod. Do każdego podopiecznego podchodzę w sposób indywidualny i staram się mu stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju. Stale się dokształcam i podnoszę swoje kwalifikacje, aby móc spojrzeć kompleksowo na każdy problem moich pacjentów. W swojej pracy kieruję się zdobytą wiedzą, ogromną empatią i pozytywną energią.

 

 

 

 

 

 

Ukończone szkolenia/kursy:

 • Kurs NDT Bobath Basic Integracja sensomotoryczna I i II stopień
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
 • Kinesiologytaiping
 • Szkolenie „ Praktyczne zastosowania dynamicznej ortezy Dunag”
 • Narzędzie M-CHAT- R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • Szkolenie "Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka
 • Kurs masażu poziom podstawowy i rozszerzony
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij