EFS

W związku z tworzeniem nowych 10 miejsc żłobkowych zapraszamy do udziału w projekcie Żłobek - Babcina Kraina

- szansą na pogodzenie życia osobistego i zawodowego Rodziców dzieci niepełnosprawnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Termin: START: 01.08.2016 r. w tzw. rundach dwutygodniowych

Miejsce: Żłobek Babcina Kraina, ul. Armii Krajowej 62, Katowice

 

 1. Uczestnikami Projektu mogą być kobiety i mężczyźni:

 2. w wieku aktywności zawodowej, tj. 15-64 lata; waga 0-1

 3. posiadający dziecko w wieku 12 m-cy – 3 lata, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności; waga 0-1

 4. planujące powrót na rynek pracy po przerwie wynikającej z urodzenia/wychowywania dziecka do lat 3; waga 0-1

 5. spełniający jedno z poniższych kryteriów:

  1. zamieszkali na terenie miasta Katowice; waga 0-1

lub

 1. zatrudnieni na terenie miasta Katowice lub pozostający bez zatrudnienia lub przebywający na urlopie macierzyńskim/ojcowskim lub wychowawczym; waga 0-1

 2. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby spełniające następujące kryteria selekcji:

  1. Kobiety; waga: 5 pkt

  2. Kobieta/mężczyzna samotnie wychowujący dziecko w wieku 12 m-cy. -3 r.ż.; waga 5 pkt.

 3. Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów:

 4. formularza zgłoszenia - stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,

 5. oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu,

 6. innych dokumentów poświadczających status na rynku pracy oraz stan zdrowia dziecka wskazanych w formularzu zgłoszenia.

 7. Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rekrutacyjną osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.

 8. W przypadku rezygnacji z udziału w  projekcie osoby zakwalifikowanej, zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej.

 9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

Dla dzieci uczęszczających do naszego żłobka stworzyliśmy możliwość rozwoju umiejętności w postaci odpowiednio dobranego pakietu zajęć dodatkowych. Wierzymy, że poprzez udział w ciekawych zajęciach umożliwiamy im lepszy start w przyszłość, a także odkrywamy i umacniamy ich talenty. Odpowiednio dobrany program zajęć dodatkowych pozwala na systematyczną pracę z dziećmi, w formie zabawy, która angażuje uwagę dziecka i pozwala na łatwe przyswajanie przekazywanych informacji. Wzmacniamy kreatywność, samodzielność i poczucie własnej wartości dziecka. W zajęciach stawiamy także na ćwiczenia terapeutyczne wpływające na prawidłowy i harmonijny rozwój dzieci oraz niwelujące bariery, które mogą go hamować.  

W naszym żłobku dzieci korzystają z:

 

Zajęć z języka angielskiego, które poprzez naukę pierwszych słówek i zwrotów pozwalają na oswojenie dzieci z obcym językiem. Odpowiednio dobrany zestaw zabaw, ćwiczeń i piosenek w sposób łatwy i przyjazny dla dzieci uczy i przygotowuje je do dalszej bardziej zaawansowanej nauki tego języka w przyszłości. Dzieci poznając nowy język, poznają także zasady jego funkcjonowania oraz kultury i zwyczaje krajów w których występuje. To wpływa na poszerzanie ich horyzontów oraz staje się bodźcem do zdobywania wiedzy na temat innych krajów.

 

Zajęcia rytmiczne, które wpływają nie tylko na poczucie rytmu dzieci ale także na rozwój ich całego ciała, poprzez pobudzanie zmysłu słuchu. Rytmika uczy dyscypliny i cierpliwości, a także wpływa pozytywnie na pracę błędnika poprzez jednoczenie wykorzystywanie muzyki i ruchu. Dzięki zajęciom z rytmiki dzieci wzmacniają u siebie tzw. „słuch muzyczny”, który jest niezbędny przy nauce gry na instrumentach.

 

Zajęcia z logopedą, prowadzone w formie indywidualnych spotkań, w trakcie których dziecko może pod okiem specjalisty rozwijać w sposób prawidłowy aparat mowy. Indywidualne zajęcia z logopedą pozwalają także na szczegółową diagnozę poziomu rozwoju dziecka pod względem wysławiania się, a także wpływają na korekcje ewentualnych wad i problemów. Zajęcia logopedyczne mają na celu nauczenie dziecka poprawnej wymowy, co przekłada się także na sprawne funkcjonowanie mózgu oraz lepsze odbieranie i przyswajanie bodźców pochodzących z otoczenia.

 

Zajęcia terapeutyczne realizowane dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dla każdego dziecka konstruowany jest indywidualny program terapeutyczny. Zajęcia są zawsze dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Terapeuta/rehabilitant pracuje z każdym dzieckiem indywidualnie. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po maksymalnie 30 minut. W ramach terapii realizowane są elementy metody integracji sensorycznej, fizjoterapii, terapii metodą NDT-Bobath.

 

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 215 290,90 zł. Cel projektu: wzrost aktywności na rynku pracy kobiet i mężczyzn zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie miasta Katowice, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenia życia rodzinnego i zawodowego polegających na organizacji placówki opieki dla 10 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku 12 m-cy-3 lata w formie żłobka w okresie do 30.06.2017 r. 

 

EFS

 
<< Aktualności
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij